Inzichten

Wat is hoogbegaafdheid, waar komt het vandaan en welke invloed heeft dit op jou, je kind en je relaties? 

Onderwijs

Welke invloed heeft hoogbegaafdheid op het  volgen van onderwijs en welke aanpassingen zijn er mogelijk?

Opvoeding

Hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan een andere aanpak in de opvoeding. Welke past bij jouw kind en je gezin?

Volwassenen

Volwassenen voelen vaak geen 'klik' met hun omgeving of hebben er last van in hun werk. Wat kun je daar mee?